ارزیابی مقاومت موبایل V20 ال جی در تست های مختلف [تماشا کنید]

یکی از کاربران شناخته شده یوتوب به نام JerryRigEverything به تازگی تصمیم گرفته تست خش، خم شدگی [مشابه به ] را روی تلفن هوشمند V20 ال جی اجرا نماید.

در اینجا لازم است یادآور شویم که این پرچمدار از قبل به محافظ نمایشگر مجهز گردیده که البته برای انجام تست از روی سطح آن برداشته شد. طبق تست های مختلف پوشش شیشه ای به خدمت گرفته شده روی نمایشگر این موبایل آنقدر استحکام دارد که مانع از ایجاد خراش و آسیب در اثر برخورد کلید یا سکه به آن شود.

متاسفانه اما ال جی در بخش های بالایی و پایینی این صفحه نمایش از پلاستیک استفاده نمود که بسیار آسیب پذیر هستند. دکمه ها و سطح مشبک مربوط به اسپیکر هم از فلز ساخته شده که استحکام خوبی در برابر آسیب دارد.

در ادامه این تست نیز مقاومت محصول در برابر آتش و البته خمیدگی مورد سنجش قرار می گیرد که بهتر است از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری نماییم و از شما دعوت کنیم که خودتان شاهد آن باشید.

The post appeared first on .

ارزیابی مقاومت موبایل V20 ال جی در تست های مختلف [تماشا کنید]

یکی از کاربران شناخته شده یوتوب به نام JerryRigEverything به تازگی تصمیم گرفته تست خش، خم شدگی [مشابه به ] را روی تلفن هوشمند V20 ال جی اجرا نماید.

در اینجا لازم است یادآور شویم که این پرچمدار از قبل به محافظ نمایشگر مجهز گردیده که البته برای انجام تست از روی سطح آن برداشته شد. طبق تست های مختلف پوشش شیشه ای به خدمت گرفته شده روی نمایشگر این موبایل آنقدر استحکام دارد که مانع از ایجاد خراش و آسیب در اثر برخورد کلید یا سکه به آن شود.

متاسفانه اما ال جی در بخش های بالایی و پایینی این صفحه نمایش از پلاستیک استفاده نمود که بسیار آسیب پذیر هستند. دکمه ها و سطح مشبک مربوط به اسپیکر هم از فلز ساخته شده که استحکام خوبی در برابر آسیب دارد.

در ادامه این تست نیز مقاومت محصول در برابر آتش و البته خمیدگی مورد سنجش قرار می گیرد که بهتر است از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری نماییم و از شما دعوت کنیم که خودتان شاهد آن باشید.

The post appeared first on .

ارزیابی مقاومت موبایل V20 ال جی در تست های مختلف [تماشا کنید]