اتخاذ تدابیر امنیتی و اختصاص پهنای باندی فرا تر از نیاز به سایت سرشماری اینترنتی

روز شنبه به اطلاعتان رساندیم که در کشور از اولین روز هفته ی جاری یعنی سوم مهرماه ۹۵ آغاز شده و ایرانی ها می توانند با مراجعه به ، اطلاعات خانوار خود را به صورت اینترنتی وارد کنند تا با آغاز سرشماری خانه به خانه، نیازی به پاسخگویی به مأمورین سرشماری نداشته باشند. برای کسانی که از این طریق اقدام می کنند هدایا و تسهیلات ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.

اما بسیاری از کاربران، به ویژه در اولین روز های راه اندازی سامانه ی مذکور دغدغه هایی در این خصوص داشته اند از جمله امنیت اطلاعات و نیز مشکل در باز شدن سایت. حال، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص گفته است: «پهنای باندی با چند برابر نیاز سرشماری اینترنتی به این طرح اختصاص داده شده است و مشکلی از نظر حجم ترافیک روی این شبکه وجود ندارد».

نصرالله جهانگرد در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای اجرای طرح سرشماری اینترنتی اظهار داشته: «ظرفیت شبکه ی ارتباطی کشور پاسخگوی نیاز سرشماری اینترنتی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد. پهنای باندی با حجم یک گیگابیت برثانیه به ترافیک این طرح اختصاص داده شده و این درحالی است که طی ۲ روز نخست اجرای این طرح، در ساعات پیک و پرترافیک مراجعه به این سایت، کمتر از ٣٠٠ مگابیت از ظرفیت این شبکه استفاده شد».

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرده است: «در صورتی که میزان مراجعه برای ثبت نام اینترنتی سرشماری بیش از این مقدار هم باشد، مشکلی از بابت ظرفیت شبکه وجود نخواهد داشت». با این تفاسیر، معلوم نیست مشکلاتی که کاربران در استفاده از این سامانه با آن مواجه شده اند به چه علت روی داده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص امنیت اطلاعات شهروندان نیز خاطرنشان کرده است: «از نظر تدابیر امنیتی نیز گروه‌ های امنیتی شبکه و نرم افزار در حال کار هستند و امنیت این شبکه تضمین شده است». به گفته ی جهانگرد هم اکنون IP بین الملل روی این بستر بسته شده و دسترسی از خارج کشور به این سایت ممکن نیست.

لازم به یادآوری است نخستین سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از سوم مهرماه جاری در سراسر کشور آغاز شده و تا ٢٤ مهرماه نیز ادامه خواهد داشت. سرشماری حضوری با مراجعه به منازل مردم نیز از ٢٥ مهرماه جاری تا ٢٥ آبان ماه در سراسر کشور انجام خواهد شد.

در پایان لازم است به در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی در استفاده از این سامانه تأکید کنیم تا شاهد مشکلاتی مشابه و سوء استفاده از این امکان در قالب وبسایت های شبیه سازی شده و فیشینگ نباشیم.

The post appeared first on .

اتخاذ تدابیر امنیتی و اختصاص پهنای باندی فرا تر از نیاز به سایت سرشماری اینترنتی

روز شنبه به اطلاعتان رساندیم که در کشور از اولین روز هفته ی جاری یعنی سوم مهرماه ۹۵ آغاز شده و ایرانی ها می توانند با مراجعه به ، اطلاعات خانوار خود را به صورت اینترنتی وارد کنند تا با آغاز سرشماری خانه به خانه، نیازی به پاسخگویی به مأمورین سرشماری نداشته باشند. برای کسانی که از این طریق اقدام می کنند هدایا و تسهیلات ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.

اما بسیاری از کاربران، به ویژه در اولین روز های راه اندازی سامانه ی مذکور دغدغه هایی در این خصوص داشته اند از جمله امنیت اطلاعات و نیز مشکل در باز شدن سایت. حال، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص گفته است: «پهنای باندی با چند برابر نیاز سرشماری اینترنتی به این طرح اختصاص داده شده است و مشکلی از نظر حجم ترافیک روی این شبکه وجود ندارد».

نصرالله جهانگرد در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای اجرای طرح سرشماری اینترنتی اظهار داشته: «ظرفیت شبکه ی ارتباطی کشور پاسخگوی نیاز سرشماری اینترنتی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد. پهنای باندی با حجم یک گیگابیت برثانیه به ترافیک این طرح اختصاص داده شده و این درحالی است که طی ۲ روز نخست اجرای این طرح، در ساعات پیک و پرترافیک مراجعه به این سایت، کمتر از ٣٠٠ مگابیت از ظرفیت این شبکه استفاده شد».

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرده است: «در صورتی که میزان مراجعه برای ثبت نام اینترنتی سرشماری بیش از این مقدار هم باشد، مشکلی از بابت ظرفیت شبکه وجود نخواهد داشت». با این تفاسیر، معلوم نیست مشکلاتی که کاربران در استفاده از این سامانه با آن مواجه شده اند به چه علت روی داده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص امنیت اطلاعات شهروندان نیز خاطرنشان کرده است: «از نظر تدابیر امنیتی نیز گروه‌ های امنیتی شبکه و نرم افزار در حال کار هستند و امنیت این شبکه تضمین شده است». به گفته ی جهانگرد هم اکنون IP بین الملل روی این بستر بسته شده و دسترسی از خارج کشور به این سایت ممکن نیست.

لازم به یادآوری است نخستین سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از سوم مهرماه جاری در سراسر کشور آغاز شده و تا ٢٤ مهرماه نیز ادامه خواهد داشت. سرشماری حضوری با مراجعه به منازل مردم نیز از ٢٥ مهرماه جاری تا ٢٥ آبان ماه در سراسر کشور انجام خواهد شد.

در پایان لازم است به در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی در استفاده از این سامانه تأکید کنیم تا شاهد مشکلاتی مشابه و سوء استفاده از این امکان در قالب وبسایت های شبیه سازی شده و فیشینگ نباشیم.

The post appeared first on .

اتخاذ تدابیر امنیتی و اختصاص پهنای باندی فرا تر از نیاز به سایت سرشماری اینترنتی