SKRWT v1.3.2 دانلود نرم افزار اصلاح لنز و ایجاد تصاویر پرسپکتیو در اندروید

SKRWT-logo

اصلاح لنز دوربین گوشی در اندروید با SKRWT به همراه ابزارهای خلق تصاویر پرسپکتیو کاربرانی که از سیستم عامل IOS نیز استفاده می کنند به خوبی با برنامه SKRWT اشنایی دارند. SKRWT بهترین برنامه ویرایش و اصلاح لنز تصاویر در اندروید است. این برنامه قادر است تا خطاهای عکاسی را که بر اثر تنظیم نبودن […]

******************

SKRWT v1.3.2 دانلود نرم افزار اصلاح لنز و ایجاد تصاویر پرسپکتیو در اندروید

(image)

اصلاح لنز دوربین گوشی در اندروید با SKRWT به همراه ابزارهای خلق تصاویر پرسپکتیو کاربرانی که از سیستم عامل IOS نیز استفاده می کنند به خوبی با برنامه SKRWT اشنایی دارند. SKRWT بهترین برنامه ویرایش و اصلاح لنز تصاویر در اندروید است. این برنامه قادر است تا خطاهای عکاسی را که بر اثر تنظیم نبودن […]

******************

(image)
SKRWT v1.3.2 دانلود نرم افزار اصلاح لنز و ایجاد تصاویر پرسپکتیو در اندروید