SanDisk و عرضه نخستین کارت حافظه Micro SD با طرفیت یک ترابایت!

همانگونه که بازار دستگاه های هوشمند و موبایل در چند سال اخیر بسیار متحول شده است، لوازم جانبی آن ها نیز تحت تاثیر این تحولات بوده اند.

SanDisk و عرضه نخستین کارت حافظه Micro SD با طرفیت یک ترابایت!

(image)
همانگونه که بازار دستگاه های هوشمند و موبایل در چند سال اخیر بسیار متحول شده است، لوازم جانبی آن ها نیز تحت تاثیر این تحولات بوده اند.
SanDisk و عرضه نخستین کارت حافظه Micro SD با طرفیت یک ترابایت!