SAIP برنامه موبایل ساخت دولت فرانسه برای هشدار در مورد حملات تروریستی

وزارت کشور فرانسه به تازگی برنامه ای را مخصوص هر دو پلتفرم iOS و آندروید به منظور هشدار در مورد حملات تروریستی، عرضه نموده است.

SAIP برنامه موبایل ساخت دولت فرانسه برای هشدار در مورد حملات تروریستی

(image)
وزارت کشور فرانسه به تازگی برنامه ای را مخصوص هر دو پلتفرم iOS و آندروید به منظور هشدار در مورد حملات تروریستی، عرضه نموده است.
SAIP برنامه موبایل ساخت دولت فرانسه برای هشدار در مورد حملات تروریستی