Resident Evil 7 قرار نیست یک داستان ماوراطبیعی داشته باشد

توسعه دهندگان عنوان Resident Evil 7 بار دیگر به هواداران تاکید کردند که کل بازی قرار نیست داستانی ماورا طبیعی و هیولا محور داشته باشد اما گویا دموی بازی چیز دیگری را بازگو می کند.

به گزارش و به نقل از ، آقای “Kōshi Nakanishi” کوشی ناکانیشی کارگردان بازی به بلاگ رسمی Capcom چنین گفت که:

“من فکر می کنم واکنش اولیه ی مردم نسبت به بازی اینطور بوده که ما عنوان Resident Evil را به یک چیز ماورا طبیعی همراه با سلاح های بیولوژیکی تبدیل کردیم.

فکر می کنم اگر شما هم به تریلر یا دموی بازی نگاه کنید همین برداشت را خواهید کرد اما نگران نباشید قرار نیست یک Resident Evil دیگر با پس زمینه ی ماورا طبیعی مثل قبل را شاهد باشید. می دانم صحبت نکردن از جزئیاتی که هم اکنون وجود دارد کمی برای شما سخت است ولی این بهترین راه برای حفظ جذابیت بازی می باشد که قرار است در آینده منتشر شود. هم اکنون تنها تریلر و دموی بازی موجود است که می توانید به آن نگاه و تا ماه بعد برای جزئیات بعدی صبر کنید. ما تمام سعی خود را برای ارائه بهترین نتیجه خواهیم کرد.

در عناوین های هیجانی بخشی از بازی باید محرمانه باقی بماند تا شما از دیدن تریلرها و دمو متعجب شوید که چطور ممکن است داستان این عنوان با سریهای قبلی در ارتبط باشد. می دانم بسیاری از مردم با شنیدن چنین چیزی غافلگیر می شوند.”

Capcom قبلاً دموی بازی را معرفی و بعد از E3 2016 برای کاربران PS Plus منتشر کرد اما طبق اطلاعات این دمو ربطی به داستان بازی ندارد و حتی شخصیت اصلی آن هم با شخصیت اصلی بازی متفاوت است. آقای ناکانیشی هنوز اعلام نکرده شخصیت قابل بازی چه کاراکتری است تنها بیان کرده که یک فرد عادی در شرایطی خیلی بحرانی می باشد.

این عنوان بخشی از داستان مجموعه عناوین Resident Evil است ولی هنوز ارتباط آن نامشخص و محرمانه می باشد.

نظر شما در رابطه با این عنوان و داستانش چیست؟…

Resident Evil 7 قرار نیست یک داستان ماوراطبیعی داشته باشد

(image)

توسعه دهندگان عنوان Resident Evil 7 بار دیگر به هواداران تاکید کردند که کل بازی قرار نیست داستانی ماورا طبیعی و هیولا محور داشته باشد اما گویا دموی بازی چیز دیگری را بازگو می کند.

به گزارش و به نقل از ، آقای “Kōshi Nakanishi” کوشی ناکانیشی کارگردان بازی به بلاگ رسمی Capcom چنین گفت که:

“من فکر می کنم واکنش اولیه ی مردم نسبت به بازی اینطور بوده که ما عنوان Resident Evil را به یک چیز ماورا طبیعی همراه با سلاح های بیولوژیکی تبدیل کردیم.

فکر می کنم اگر شما هم به تریلر یا دموی بازی نگاه کنید همین برداشت را خواهید کرد اما نگران نباشید قرار نیست یک Resident Evil دیگر با پس زمینه ی ماورا طبیعی مثل قبل را شاهد باشید. می دانم صحبت نکردن از جزئیاتی که هم اکنون وجود دارد کمی برای شما سخت است ولی این بهترین راه برای حفظ جذابیت بازی می باشد که قرار است در آینده منتشر شود. هم اکنون تنها تریلر و دموی بازی موجود است که می توانید به آن نگاه و تا ماه بعد برای جزئیات بعدی صبر کنید. ما تمام سعی خود را برای ارائه بهترین نتیجه خواهیم کرد.

در عناوین های هیجانی بخشی از بازی باید محرمانه باقی بماند تا شما از دیدن تریلرها و دمو متعجب شوید که چطور ممکن است داستان این عنوان با سریهای قبلی در ارتبط باشد. می دانم بسیاری از مردم با شنیدن چنین چیزی غافلگیر می شوند.”

Capcom قبلاً دموی بازی را معرفی و بعد از E3 2016 برای کاربران PS Plus منتشر کرد اما طبق اطلاعات این دمو ربطی به داستان بازی ندارد و حتی شخصیت اصلی آن هم با شخصیت اصلی بازی متفاوت است. آقای ناکانیشی هنوز اعلام نکرده شخصیت قابل بازی چه کاراکتری است تنها بیان کرده که یک فرد عادی در شرایطی خیلی بحرانی می باشد.

این عنوان بخشی از داستان مجموعه عناوین Resident Evil است ولی هنوز ارتباط آن نامشخص و محرمانه می باشد.

نظر شما در رابطه با این عنوان و داستانش چیست؟…

Resident Evil 7 قرار نیست یک داستان ماوراطبیعی داشته باشد