Resident Evil 5 بر روی PS4 و Xbox One عرضه شد

همانگونه که در ماه فوریه این قول به بازیکنان دو کنسول نسل فعلی داده شده بود، بازی Resident Evil 5 که در آن شخصیت اول بازی کریس با همکاری Sheva به آفریقا می رود تا با شمار عظیمی از موجوداتی که نام آنها Maijini می باشد بجنگد، برای دو کنسول Xbox One و PS4 عرضه شد. این نسخه بازی که شامل بخش آنلاین و Split Screen به همراه Co-Op آفلاین می باشد، تمامی محتواهای اضافی بازی را هم به همراه دارد. شخصیت Jill Valentine که در یک داستان همزمان با داستان اصلی حضور دارد و همچنین دو مُد Mercenaries و No Mercy هم در بازی وجود دارند.

لباس های اضافی بازی و سلاح های جدید هم در این نسخه بازی گنجانده شده اند. این نسخه دیجیتالی بازی هم اکنون بر روی PS4 و Xbox One قابل خریداری می باشد ولی اگر نسخه فیزیکی را ترجیح می دهید باید تا 6 روز دیگر صبر کنید.

Resident Evil 5 بر روی PS4 و Xbox One عرضه شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Resident Evil 5 بر روی PS4 و Xbox One عرضه شد

همانگونه که در ماه فوریه این قول به بازیکنان دو کنسول نسل فعلی داده شده بود، بازی Resident Evil 5 که در آن شخصیت اول بازی کریس با همکاری Sheva به آفریقا می رود تا با شمار عظیمی از موجوداتی که نام آنها Maijini می باشد بجنگد، برای دو کنسول Xbox One و PS4 عرضه شد. این نسخه بازی که شامل بخش آنلاین و Split Screen به همراه Co-Op آفلاین می باشد، تمامی محتواهای اضافی بازی را هم به همراه دارد. شخصیت Jill Valentine که در یک داستان همزمان با داستان اصلی حضور دارد و همچنین دو مُد Mercenaries و No Mercy هم در بازی وجود دارند.

لباس های اضافی بازی و سلاح های جدید هم در این نسخه بازی گنجانده شده اند. این نسخه دیجیتالی بازی هم اکنون بر روی PS4 و Xbox One قابل خریداری می باشد ولی اگر نسخه فیزیکی را ترجیح می دهید باید تا 6 روز دیگر صبر کنید.

Resident Evil 5 بر روی PS4 و Xbox One عرضه شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Resident Evil 5 بر روی PS4 و Xbox One عرضه شد