PSN فردا برای مدتی در دسترس نخواهد بود

سونی امروز اعلام کرد که قرار است فردا شبکه ی PSN به مدت 2 ساعت، و به دلیل تعمیرات در دسترس نباشد. البته اگر شما قبل از شروع این تعمیرات به PSN وصل شده باشید، همچنان می توانید به بازی کردن و استفاده از نرم افزار های خود (تقریبا بیشتر نرم افزار ها در دسترس هستند) بپردازید. اما به بخش های Account Management ،PS Store و PlayStation Video دسترسی نخواهید داشت. این تعمیرات از 23 ژوئن یعنی سوم تیر ماه، آغاز خواهند شد.

PSN فردا برای مدتی در دسترس نخواهد بود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

PSN فردا برای مدتی در دسترس نخواهد بود

سونی امروز اعلام کرد که قرار است فردا شبکه ی PSN به مدت 2 ساعت، و به دلیل تعمیرات در دسترس نباشد. البته اگر شما قبل از شروع این تعمیرات به PSN وصل شده باشید، همچنان می توانید به بازی کردن و استفاده از نرم افزار های خود (تقریبا بیشتر نرم افزار ها در دسترس هستند) بپردازید. اما به بخش های Account Management ،PS Store و PlayStation Video دسترسی نخواهید داشت. این تعمیرات از 23 ژوئن یعنی سوم تیر ماه، آغاز خواهند شد.

PSN فردا برای مدتی در دسترس نخواهد بود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

PSN فردا برای مدتی در دسترس نخواهد بود