تریلری از Star Wars Battlefront به نام Planets

10 روز تا انتشار Star Wars Battlefront باقی مانده است و تریلری جدید از این بازی به نام Planets منتشر شده است. این تریلر کوتاه است ولی ارزش دیدن را دارد.

Star Wars Battlefront is an upcoming action first and third-person shooter video game based on the Star Wars franchise
Initial release date: November 17, 2015
Series: Star Wars: Battlefront
Publisher: Electronic Arts
Developer: EA DICE
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
Genres: Action game, Shooter game

تریلری از Star Wars Battlefront به نام Planets

hd تریلری از Star Wars Battlefront به نام Planets

1080P – 60FPS – 20MB

نوشته تریلری از Star Wars Battlefront به نام Planets اولین بار در GameEMag پدیدار شد.