تکذیب حذف کامل برند موتورولا از روی محصولات


مدتی کم پس از اعلام خبر محو شدن کامل برند موتورولا، این خبر تکذیب شد. ادامه…

علم و فناوری