درخواست خدمات هتل، تنها با فرستادن شکلک های Emoji !


این خبر احتمالا کسانی که دارای مشکل در یادگیری زبان خارجه و یا ارتباط با دیگران هستند را خوشحال خواهد نمود. ادامه…

فیلم سریال آهنگ

سئو