Jag، اولین پاوربانک هیدروژنی جهان


در زمانه ای که باتری گوشی های هشومند به زور تا یک روز دوام می آورد، استفاده از پاوربانک ها ضروری به نظر می رسد. ادامه…

world war news