Opera Max v2.0.145 دانلود برنامه مدیریت دیتا برای اندروید

Opera-Max-logo

مدیریت دیتا در گوشی با برنامه Opera Max برنامه Opera Max امکان مدیریت و کنترل کامل دیتای مصرفی را در گوشی های اندروید به کاربران می دهد. این نرم افزار قادر است با اعمال تنظیماتی مشخص، میزان مصرف دیتای اینترنت را کاهش دهد. ویژگی ها: مصرف کمترین میزان دیتا برای مشاهده فیلم های یوتیوب و […]

******************

Opera Max v2.0.145 دانلود برنامه مدیریت دیتا برای اندروید

(image)

مدیریت دیتا در گوشی با برنامه Opera Max برنامه Opera Max امکان مدیریت و کنترل کامل دیتای مصرفی را در گوشی های اندروید به کاربران می دهد. این نرم افزار قادر است با اعمال تنظیماتی مشخص، میزان مصرف دیتای اینترنت را کاهش دهد. ویژگی ها: مصرف کمترین میزان دیتا برای مشاهده فیلم های یوتیوب و […]

******************

(image)
Opera Max v2.0.145 دانلود برنامه مدیریت دیتا برای اندروید