Neo Reloaded، یک گوشی هوشمند ماژولار آندرویدی

کمپانی ژاپنی NuAns سازنده نخستین ویندوزفون ماژولار در جهان است.

Neo Reloaded، یک گوشی هوشمند ماژولار آندرویدی