Mi Note 2، نخستین گوشی هوشمند شائومی با صفحه نمایش Edge

کمپانی چینی شائومی به تازگی و پس از انتظار فراوان، دست به معرفی گوشی هوشمند پرچمدار Mi Note 2 خود زده است.

Mi Note 2، نخستین گوشی هوشمند شائومی با صفحه نمایش Edge

(image)
کمپانی چینی شائومی به تازگی و پس از انتظار فراوان، دست به معرفی گوشی هوشمند پرچمدار Mi Note 2 خود زده است.
Mi Note 2، نخستین گوشی هوشمند شائومی با صفحه نمایش Edge