آن روزهای Playstation 3 را به یاد دارید که آقای Hideo Kojima بازی Metal Gear Solid 4 را نمایش می دادند؟ آیا این را هم به یاد دارید که یک صحنه اول شخص نشان داده شده بود؟ اگر ندیده اید بایستی به عرض شما برسانیم که این نمایش ترولی بیش از سوی آقای Kojima برای ایده یک Metal Gear […]