Mass Effect Andromeda یک بازی “Sandbox عادی نمی‌باشد”

با تمامی صحبت هایی که در مورد محیط های وسیع Mass Effect Andromeda شده بود شاید همه‌ی شما ( و همینطور ما) فکر کرده باشید که Mass Effect: Andromeda یک بازی جهان-باز می‌باشد اما به گزارش و به نقل از ، طبق تهیه‌کننده بازی یعنی آقای “‌مایکل گمبل”‌(Michael Gamble) طی صحبت با OXM جواب این سوال “تقریبا” می‌باشد.

من نمی‌توانم Andromeda را یک بازی تماما جهان-باز بنامم. ما راحت‌تریم تا از نام ‘بازی تحت گشت و گذار’ استفاده کنیم. شما هنوز هم می‌توانید انتظار ارائه آن داستان عالی و دیگر چیز هایی که در سری Mass Effect حضور داشتند‌، داشته باشید.

این بدین معنی است که ME:Andromeda یک بازی مانند GTA V‌ یا Watch Dogs 2 نمی‌باشد.

Mass Effect Andromeda یک بازی “Sandbox عادی نمی‌باشد”