Longman Dictionary of Contemporary English, 6th دانلود دیکشنری لانگمن به همراه دیتابیس و تلفظ برای اندروید

ldoce-6th

سورپرایز: انتشار نسخه 6 ام دیتابیس آفلاین لانگمن اندروید LDEOCE6 Offline database برای اولین بار فقط در Apktops این نسخه دقیقا نسخه DVD موجود در PC است دیتابیس 1.3 گیگابایتی با قابلیت اجرای کاملا آفلاین این دیتابیس به قدری کامل است که حتی تلفظ مثال ها نیز موجود می باشد   مطمئنا اگر با نرم […]

******************

Longman Dictionary of Contemporary English, 6th دانلود دیکشنری لانگمن به همراه دیتابیس و تلفظ برای اندروید

(image)

سورپرایز: انتشار نسخه 6 ام دیتابیس آفلاین لانگمن اندروید LDEOCE6 Offline database برای اولین بار فقط در Apktops این نسخه دقیقا نسخه DVD موجود در PC است دیتابیس 1.3 گیگابایتی با قابلیت اجرای کاملا آفلاین این دیتابیس به قدری کامل است که حتی تلفظ مثال ها نیز موجود می باشد   مطمئنا اگر با نرم […]

******************

(image)
Longman Dictionary of Contemporary English, 6th دانلود دیکشنری لانگمن به همراه دیتابیس و تلفظ برای اندروید