Kernel Manager Pro v2.3.2 دانلود برنامه مدیریت کرنل برای اندروید

kernel-manager-logo

برنامه مدیریت کرنل Kernel Manager نیازمند روت بودن گوشی کرنل یا هسته گوشی، همانطور که از نام آن پیداست به پردازنده گوشی می شود که وظایف سخت افزاری گوشی به عهده آن می باشد. از برخی از وظایف این بخش می توان به کنترل گرافیک، صدا و … اشاره داشت. اگر شما از کاربران حرفه […]

******************

Kernel Manager Pro v2.3.2 دانلود برنامه مدیریت کرنل برای اندروید

(image)

برنامه مدیریت کرنل Kernel Manager نیازمند روت بودن گوشی کرنل یا هسته گوشی، همانطور که از نام آن پیداست به پردازنده گوشی می شود که وظایف سخت افزاری گوشی به عهده آن می باشد. از برخی از وظایف این بخش می توان به کنترل گرافیک، صدا و … اشاره داشت. اگر شما از کاربران حرفه […]

******************

(image)
Kernel Manager Pro v2.3.2 دانلود برنامه مدیریت کرنل برای اندروید