iPhone 8 در سه سایز متفاوت عرضه می شود

گوشی های iPhone 7 هم اکنون در بازار عرضه شده اند و به دنبال آن، انتشار شایعات در مورد مدل های سال آینده، آغاز شده است.

iPhone 8 در سه سایز متفاوت عرضه می شود

(image)
گوشی های iPhone 7 هم اکنون در بازار عرضه شده اند و به دنبال آن، انتشار شایعات در مورد مدل های سال آینده، آغاز شده است.
iPhone 8 در سه سایز متفاوت عرضه می شود