Insta-Share، افزونه ای که هر سطحی را به یک صفحه نمایش 70 اینچی تبدیل می کند

امروزه گوشی های هوشمند در زندگی بسیاری از ما نقش مهمی را بازی می کنند.

Insta-Share، افزونه ای که هر سطحی را به یک صفحه نمایش 70 اینچی تبدیل می کند

(image)
امروزه گوشی های هوشمند در زندگی بسیاری از ما نقش مهمی را بازی می کنند.
Insta-Share، افزونه ای که هر سطحی را به یک صفحه نمایش 70 اینچی تبدیل می کند