Homefront: The Revolution در ایستگاه آخر/سخنی از زبان سرپرست استدیو سازنده

Homefront: The Revolution در هفته جاری عرضه شد و با تمام داستان هایی که بر سر سازنده آن وجود داشت، توسعه دهنده ی بازی در حرکتی غیر معمول سخنی برای طرفداران این عنوان، در انتهای بازی قرار داده است و در آن شرایط کارشان را کاملا توضیح داده است.

“سخنی از کارگردان بازی”
“Homefront: The Revolution برای بیش از 4 سال در دست ساخت بود و بیشتر شما مطلعید که راه همیشه هموار نبوده است. چندبار بازی کنسل شد و از سر گرفته شد، تغییر ناشر اصلی، تغییرات استدیو سازنده و… . خداروشکر که در تمامی این اتفاقات افراد کلیدی کار، ایمان خودشان را حفظ کردند و با اعتقاد به این IP و تواناییشان در انجام چنین کار با کیفیتی، تا پایان با این عنوان همراه بودند. به خصوص باید از Klemens Kundratitz و Huw Beynon در شرکت Koch Media بخاطر حمایت هایشان قدردانی کرد که بدون هیچ یک از آنها این بازی تکمیل نمی شد و حتی این استدیو وجود نمیداشت.
به اعضای سازنده بازی که آن را به انتها رساندند، باید بگویم که بخاطر اتمام این کار از شما سپاس گذارم، برای ساخت بازی با چنین عظمت و پیچیدگی که در مقابل یک گروه کوچک قرار داشت و آن را بطور قابل توجهی به سرانجام رساندید. به کسانی که در این راه ما را تنها گذاشتند، می خواهم بگویم که از شما بخاطر تمام کمک هایتان ممنونم و شما اسم خود را در قسمت تشکرهای ویژه ی تیتراژ پایانی بازی خواهید دید.
در نهایت به تمام شما که از اجرای این بازی لذت بردید می گویم، که به شما قول می دهم این تازه یک شروع است.”

ناشر اصلی بازی THQ بود که در سال 2012 ورشکست شد و امتیاز عنوان Homefront توسط Crytek در اوایل سال 2013 خریداری شد. یک سال بعد با انتشار گزارش مشکلات مالی Crytek این IP به Deep Silver فروخته شد که استدیو جدیدی را برای ادامه کار Homefront تعیین کرد، شاید همین علتی است که Zala از Kundratitz و Beynon نام برده و قدردانی کرده است، کسانی که برای شرکت شریک Deep Silver یعنی Koch Media کار می کنند.

Homefront: The Revolution در ایستگاه آخر/سخنی از زبان سرپرست استدیو سازنده

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Homefront: The Revolution در ایستگاه آخر/سخنی از زبان سرپرست استدیو سازنده

Homefront: The Revolution در هفته جاری عرضه شد و با تمام داستان هایی که بر سر سازنده آن وجود داشت، توسعه دهنده ی بازی در حرکتی غیر معمول سخنی برای طرفداران این عنوان، در انتهای بازی قرار داده است و در آن شرایط کارشان را کاملا توضیح داده است.

“سخنی از کارگردان بازی”
“Homefront: The Revolution برای بیش از 4 سال در دست ساخت بود و بیشتر شما مطلعید که راه همیشه هموار نبوده است. چندبار بازی کنسل شد و از سر گرفته شد، تغییر ناشر اصلی، تغییرات استدیو سازنده و… . خداروشکر که در تمامی این اتفاقات افراد کلیدی کار، ایمان خودشان را حفظ کردند و با اعتقاد به این IP و تواناییشان در انجام چنین کار با کیفیتی، تا پایان با این عنوان همراه بودند. به خصوص باید از Klemens Kundratitz و Huw Beynon در شرکت Koch Media بخاطر حمایت هایشان قدردانی کرد که بدون هیچ یک از آنها این بازی تکمیل نمی شد و حتی این استدیو وجود نمیداشت.
به اعضای سازنده بازی که آن را به انتها رساندند، باید بگویم که بخاطر اتمام این کار از شما سپاس گذارم، برای ساخت بازی با چنین عظمت و پیچیدگی که در مقابل یک گروه کوچک قرار داشت و آن را بطور قابل توجهی به سرانجام رساندید. به کسانی که در این راه ما را تنها گذاشتند، می خواهم بگویم که از شما بخاطر تمام کمک هایتان ممنونم و شما اسم خود را در قسمت تشکرهای ویژه ی تیتراژ پایانی بازی خواهید دید.
در نهایت به تمام شما که از اجرای این بازی لذت بردید می گویم، که به شما قول می دهم این تازه یک شروع است.”

ناشر اصلی بازی THQ بود که در سال 2012 ورشکست شد و امتیاز عنوان Homefront توسط Crytek در اوایل سال 2013 خریداری شد. یک سال بعد با انتشار گزارش مشکلات مالی Crytek این IP به Deep Silver فروخته شد که استدیو جدیدی را برای ادامه کار Homefront تعیین کرد، شاید همین علتی است که Zala از Kundratitz و Beynon نام برده و قدردانی کرده است، کسانی که برای شرکت شریک Deep Silver یعنی Koch Media کار می کنند.

Homefront: The Revolution در ایستگاه آخر/سخنی از زبان سرپرست استدیو سازنده

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Homefront: The Revolution در ایستگاه آخر/سخنی از زبان سرپرست استدیو سازنده