HALO 5 را تا یک هفته به صورت مجانی بازی کنید!

عنوان HALO 5 به مدت یک هفته بر روی استور مایکروسافت رایگان شده و می توانید به صورت مجانی به مدت یک هفته آنرا تجربه کنید.

برای این که بتوانید از استور، این بازی را دریافت کنید باید پروفایل Xbox شما Gold باشد. تقریبا تمامی قسمت های بازی برای شما باز است و می توانید از قسمت تک نفره، چند نفره و مود جدید Warzone Firefight به صورت Co-op استفاده کنید. هم اکنون این عنوان در استور با تخفیف 50 درصدی با قیمت 30$ قرار داده شده است و بهترین زمان برای خرید آن است!

HALO 5 را تا یک هفته به صورت مجانی بازی کنید!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

HALO 5 را تا یک هفته به صورت مجانی بازی کنید!

عنوان HALO 5 به مدت یک هفته بر روی استور مایکروسافت رایگان شده و می توانید به صورت مجانی به مدت یک هفته آنرا تجربه کنید.

برای این که بتوانید از استور، این بازی را دریافت کنید باید پروفایل Xbox شما Gold باشد. تقریبا تمامی قسمت های بازی برای شما باز است و می توانید از قسمت تک نفره، چند نفره و مود جدید Warzone Firefight به صورت Co-op استفاده کنید. هم اکنون این عنوان در استور با تخفیف 50 درصدی با قیمت 30$ قرار داده شده است و بهترین زمان برای خرید آن است!

HALO 5 را تا یک هفته به صورت مجانی بازی کنید!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

HALO 5 را تا یک هفته به صورت مجانی بازی کنید!