God of War بخش Multiplayer نخواهد داشت

به گزارش و به نقل از  با نمایش God of War جدید معلوم است که این فرنچایز به یک مسیر دیگه رفته است و تغییراتی در بازی به وجود آمده است ولی ما باز هم برای دیدن آن هیجان زده هستیم.

تکرار نکردن اشتباهات گذشته یکی از مواردی است که این بازی آن را رعایت کرده است که شامل حذف کردن قسمت Multiplayer برای God of War جدید می باشد. بخش Multiplayer در نسخه ی God of War Ascension وجود داشت. آن ها در بازی جدید به جای Multiplayer بر روی داستان بازی تمرکز کرده اند.

“کوری بارلوگ(Cory Barlog)” کارگردان بازی جدید این اظهارات را در مصاحبه ای با Levelup از کاربران NeoGAF تایید کرده است،آقای Barlog همچنین تایید کرد که این بازی آخرین بازی نیست که کریتوس در آن حضور دارد. در E3 کریتوس با یک پسر بچه نشان داده شد که بعدا معلوم شد که پسر خودش است. در چندین بازی تا حالا مشاهده شده است که شخصیت اصلی داستان افکار خود را به فرزندش منتقل می کند و این داستان برای God of War هم می تواند منطقی باشد. پس با این حال مطمئن هستیم که کریتوس برای مدتی این دور و بر ها می باشد.

God of War در سال 2017 برای PlayStation 4 عرضه می شود.

God of War بخش Multiplayer نخواهد داشت

(image)

به گزارش و به نقل از  با نمایش God of War جدید معلوم است که این فرنچایز به یک مسیر دیگه رفته است و تغییراتی در بازی به وجود آمده است ولی ما باز هم برای دیدن آن هیجان زده هستیم.

تکرار نکردن اشتباهات گذشته یکی از مواردی است که این بازی آن را رعایت کرده است که شامل حذف کردن قسمت Multiplayer برای God of War جدید می باشد. بخش Multiplayer در نسخه ی God of War Ascension وجود داشت. آن ها در بازی جدید به جای Multiplayer بر روی داستان بازی تمرکز کرده اند.

“کوری بارلوگ(Cory Barlog)” کارگردان بازی جدید این اظهارات را در مصاحبه ای با Levelup از کاربران NeoGAF تایید کرده است،آقای Barlog همچنین تایید کرد که این بازی آخرین بازی نیست که کریتوس در آن حضور دارد. در E3 کریتوس با یک پسر بچه نشان داده شد که بعدا معلوم شد که پسر خودش است. در چندین بازی تا حالا مشاهده شده است که شخصیت اصلی داستان افکار خود را به فرزندش منتقل می کند و این داستان برای God of War هم می تواند منطقی باشد. پس با این حال مطمئن هستیم که کریتوس برای مدتی این دور و بر ها می باشد.

God of War در سال 2017 برای PlayStation 4 عرضه می شود.

God of War بخش Multiplayer نخواهد داشت