Forza Horizon 3 به بازیکن ها اجازه می دهد که ایستگاه رادیویی خود را بسازند

به گزارش و به نقل از بازی Forza Horizon 3 به بازیکن ها اجازه می دهد که به موسیقی های خودشان در طول بازی گوش بدهند.

در بازی Forza Horizon 3 کانال های رادیویی متفاوتی وجود دارد که شما می توانید از طریق آن ها موسیقی گوش دهید. در Forza Horizon 3 شما می توانید بر روی Groove Music یک playlist از آهنگ های مورد علاقه ی خود را بسازید که برای این کار باید آهنگ های خود را روی OneDrive آپلود کنید و سپس این playlist به عنوان یک کانال رادیویی در بازی وجود خواهد داشت که به صورت ابری در بازی پخش می شود.

Forza Horizon 3 در تاریخ 27 سپتامبر(سه شنبه 6 مهر) برای Xbox One و Windows 10 عرضه می شود.

Forza Horizon 3 به بازیکن ها اجازه می دهد که ایستگاه رادیویی خود را بسازند

(image)

به گزارش و به نقل از بازی Forza Horizon 3 به بازیکن ها اجازه می دهد که به موسیقی های خودشان در طول بازی گوش بدهند.

در بازی Forza Horizon 3 کانال های رادیویی متفاوتی وجود دارد که شما می توانید از طریق آن ها موسیقی گوش دهید. در Forza Horizon 3 شما می توانید بر روی Groove Music یک playlist از آهنگ های مورد علاقه ی خود را بسازید که برای این کار باید آهنگ های خود را روی OneDrive آپلود کنید و سپس این playlist به عنوان یک کانال رادیویی در بازی وجود خواهد داشت که به صورت ابری در بازی پخش می شود.

Forza Horizon 3 در تاریخ 27 سپتامبر(سه شنبه 6 مهر) برای Xbox One و Windows 10 عرضه می شود.

Forza Horizon 3 به بازیکن ها اجازه می دهد که ایستگاه رادیویی خود را بسازند