Folder Video Player PRO v1.1.9 دانلود نرم افزار پخش تمام ویدئو های موجود در یک فولدر با قابلیت تکرار در اندروید

Folder Video Player - PRO

جدیدترین نسخه Folder Video Player PRO اندروید Folder Video Player PRO یک ویدئو پلیر کاربری برای اندروید است که این امکان را به شما میدهد تا تمامی فایل های ویدئویی موجود در یک فولدر را به راحتی پخش کنید. ویدئو پلیر های زیادی برای اندروید معرفی شده اند اما کمتر پلیری دارای این قابلیت می باشد. […]

******************

Folder Video Player PRO v1.1.9 دانلود نرم افزار پخش تمام ویدئو های موجود در یک فولدر با قابلیت تکرار در اندروید

(image)

جدیدترین نسخه Folder Video Player PRO اندروید Folder Video Player PRO یک ویدئو پلیر کاربری برای اندروید است که این امکان را به شما میدهد تا تمامی فایل های ویدئویی موجود در یک فولدر را به راحتی پخش کنید. ویدئو پلیر های زیادی برای اندروید معرفی شده اند اما کمتر پلیری دارای این قابلیت می باشد. […]

******************

(image)
Folder Video Player PRO v1.1.9 دانلود نرم افزار پخش تمام ویدئو های موجود در یک فولدر با قابلیت تکرار در اندروید