Facetune v1.1.0 دانلود ابزار آرایش و روتوش چهره در اندروید

Facetune

 نسخه پرداخت شده برنامه Facetune اندروید بهترین برنامه رتوش تصایر در اندروید Facetune از سری نرم افزارهای ویرایش و روتوش چهره و تصاویر اندرویدی است که طرفداران زیادی را در دنیا به خود اختصاص داده است. این نرم افزار تقریبا اکثر امکانات نرم افزار معروف فوتوشاپ برای روتوش و کار بر روی چهره و تصاویر را […]

******************

Facetune v1.1.0 دانلود ابزار آرایش و روتوش چهره در اندروید

(image)

 نسخه پرداخت شده برنامه Facetune اندروید بهترین برنامه رتوش تصایر در اندروید Facetune از سری نرم افزارهای ویرایش و روتوش چهره و تصاویر اندرویدی است که طرفداران زیادی را در دنیا به خود اختصاص داده است. این نرم افزار تقریبا اکثر امکانات نرم افزار معروف فوتوشاپ برای روتوش و کار بر روی چهره و تصاویر را […]

******************

(image)
Facetune v1.1.0 دانلود ابزار آرایش و روتوش چهره در اندروید