Facebook Pages Manager v69.0.0.15.67 مدیریت صفحات فیس بوک در اندروید

0

مدیریت صفحات فیس بوک با Facebook Pages Manager چندین سال از ساخت و طراحی سایت فیس بوک می گذرد. زمانی که فیس بوک طراحی شد، مارک زاکربرگ (طراح فیس بوک) هیچ گاه تصور نمی کرد که شاهد چنین موفقیتی باشد؛ چرا که فیس بوک در ابتدا تنها یک پروژه دانشگاهی ساده بود که پس از […]

******************

Facebook Pages Manager v69.0.0.15.67 مدیریت صفحات فیس بوک در اندروید

(image)

مدیریت صفحات فیس بوک با Facebook Pages Manager چندین سال از ساخت و طراحی سایت فیس بوک می گذرد. زمانی که فیس بوک طراحی شد، مارک زاکربرگ (طراح فیس بوک) هیچ گاه تصور نمی کرد که شاهد چنین موفقیتی باشد؛ چرا که فیس بوک در ابتدا تنها یک پروژه دانشگاهی ساده بود که پس از […]

******************

(image)
Facebook Pages Manager v69.0.0.15.67 مدیریت صفحات فیس بوک در اندروید