Easy Subtitles Premium v1.9.7 دانلود برنامه ویرایش زیرنویس در اندروید

Easy-Subtitles-logo

برنامه مدیریت کامل زیرنویس Easy Subtitles در اندروید برخی از ویدئوها با زیرنویس هایی که به آن اضافه شده است مشکل دارند و هنگامی که زیرنویس قرار است با آن پخش شود، مشکل دارند و به صورت هماهنگ نمایش داده نمی شود. این چنین مشکلاتی را می توانید با استفاده از برنامه Easy Subtitles حل […]

******************

Easy Subtitles Premium v1.9.7 دانلود برنامه ویرایش زیرنویس در اندروید

(image)

برنامه مدیریت کامل زیرنویس Easy Subtitles در اندروید برخی از ویدئوها با زیرنویس هایی که به آن اضافه شده است مشکل دارند و هنگامی که زیرنویس قرار است با آن پخش شود، مشکل دارند و به صورت هماهنگ نمایش داده نمی شود. این چنین مشکلاتی را می توانید با استفاده از برنامه Easy Subtitles حل […]

******************

(image)
Easy Subtitles Premium v1.9.7 دانلود برنامه ویرایش زیرنویس در اندروید