DriveDroid (Paid) v0.10.10 دانلود برنامه بوت کامپیوتر از طریق گوشی موبایل

DriveDroid-logo

برنامه بوت کامپیوتر از طریق گوشی DriveDroid فروش با قیمت 2.4 دلار در گوگل قابل نصب بر روی گوشی های روت شده DriveDroid به شما امکان بوت کردن کامپیوتر از طریق فایل های ISO/IMG ذخیره شده شده در گوشی را می دهد. این موضوع برای آزمایش توزیع های لینوکس و یا همراه داشتن یک سیستم […]

******************

DriveDroid (Paid) v0.10.10 دانلود برنامه بوت کامپیوتر از طریق گوشی موبایل

(image)

برنامه بوت کامپیوتر از طریق گوشی DriveDroid فروش با قیمت 2.4 دلار در گوگل قابل نصب بر روی گوشی های روت شده DriveDroid به شما امکان بوت کردن کامپیوتر از طریق فایل های ISO/IMG ذخیره شده شده در گوشی را می دهد. این موضوع برای آزمایش توزیع های لینوکس و یا همراه داشتن یک سیستم […]

******************

(image)
DriveDroid (Paid) v0.10.10 دانلود برنامه بوت کامپیوتر از طریق گوشی موبایل