Days Gone شرایط انسان ها را بررسی می کند

به گزارش و به نقل از  دلیل اینکه موضوع آخرالزمانی که به وسیله ی زامبی ها به وجود می آید اینقدر مورد توجه رسانه ها است و ما بار ها و بار ها آن را در تمام رسانه ها می بینیم این است که در این نوع آخرالزمان روابط اجتماعی از بین می رود و فرد برای نجات یافتن و بقا دست به هر کاری می زند و این داستان ها می خواهد نشان دهد که انسان ها در موقعیتی که جامعه از بین رفته است و روابط اجتماعی وجود ندارد چگونه رفتار می کنند، این رفتارها باعث می شود داستان یک بازی مانند The Last of Us تا این اندازه غنی و قوی باشد.

ظاهرا سونی این بار می خواهد یک داستان را از طریق Days Gone که استدیو Sony Bend آن را می سازد روایت کند. کارگردان بازی آقای “ران الن(Ron Allen)” بر روی PlayStation Blog در مورد اهداف داستان نوشت:“داستان بازی در مورد شرایط انسان ها می باشد. این مرد یک شخصیت شکست خورده دارد. اکثر ما موتور سوار هستیم. این یک فرهنگ قوی است که البته با خشونت، جرم و زد و خورد همراه است اما در عین حال در مورد خانواده و برادری است. به دلیل اینکه Deacon زیاد عذاب دیده است پس همیشه در گذشته سیر می کند و به روابطی که در گذشته داشته است فکر می کند.این داستان در مورد این است که Deacon می خواهد خودش را پیدا کند چون دیگر دوستان موتور سوارش کنارش نیستند.”

نظر شما در مورد Days Gone چیست؟

Days Gone شرایط انسان ها را بررسی می کند

(image)

به گزارش و به نقل از  دلیل اینکه موضوع آخرالزمانی که به وسیله ی زامبی ها به وجود می آید اینقدر مورد توجه رسانه ها است و ما بار ها و بار ها آن را در تمام رسانه ها می بینیم این است که در این نوع آخرالزمان روابط اجتماعی از بین می رود و فرد برای نجات یافتن و بقا دست به هر کاری می زند و این داستان ها می خواهد نشان دهد که انسان ها در موقعیتی که جامعه از بین رفته است و روابط اجتماعی وجود ندارد چگونه رفتار می کنند، این رفتارها باعث می شود داستان یک بازی مانند The Last of Us تا این اندازه غنی و قوی باشد.

ظاهرا سونی این بار می خواهد یک داستان را از طریق Days Gone که استدیو Sony Bend آن را می سازد روایت کند. کارگردان بازی آقای “ران الن(Ron Allen)” بر روی PlayStation Blog در مورد اهداف داستان نوشت:“داستان بازی در مورد شرایط انسان ها می باشد. این مرد یک شخصیت شکست خورده دارد. اکثر ما موتور سوار هستیم. این یک فرهنگ قوی است که البته با خشونت، جرم و زد و خورد همراه است اما در عین حال در مورد خانواده و برادری است. به دلیل اینکه Deacon زیاد عذاب دیده است پس همیشه در گذشته سیر می کند و به روابطی که در گذشته داشته است فکر می کند.این داستان در مورد این است که Deacon می خواهد خودش را پیدا کند چون دیگر دوستان موتور سوارش کنارش نیستند.”

نظر شما در مورد Days Gone چیست؟

Days Gone شرایط انسان ها را بررسی می کند