D1C یک گوشی های هوشمند جدید، محصول نوکیا

کمپانی فنلاندی نوکیا در سال های اخیر به علت فروش امتیاز برند خود به کمپانی مایکروسافت، فعالیت چندانی در بازار گوشی های هوشمند نداشته است.

D1C یک گوشی های هوشمند جدید، محصول نوکیا

(image)
کمپانی فنلاندی نوکیا در سال های اخیر به علت فروش امتیاز برند خود به کمپانی مایکروسافت، فعالیت چندانی در بازار گوشی های هوشمند نداشته است.
D1C یک گوشی های هوشمند جدید، محصول نوکیا