کافیست تا یک بازی تبلیغات فراوانی را مخصوصا در بحث گرافیک دریافت کند آنگاه ذره ای افت کیفیت در محصول نهایی باعث بر افروختن خشم و تعجب عده ای خواهد شد. موسس CD Projekt پای مصاحبه با سایت Eurogamer نشسته است و در میان صحبت های خود، توضیحاتی را پیرامون همین مسئله برای بازی The Witcher 3: The […]