Sony Computer Entertainment برای بازی به سبک مبارزه ی Capcom یعنی، Ultimate Street Fighter IV تاریخ عرضه ای اعلام کرده است. در ادامه ی خبر با ما همراه باشید تا از این تاریخ عرضه اطلاع یابید. این بازی برای آمریکا و اروپا در تاریخ ٢۶ام ماه مه منتشر خواهد شد و فقط به صورت دیجیتالی و به قیمت ٢۴.٩٩ […]