همین دو روز پیش بود که سازندگان اعلام کردند، Lucky Chloe به Tekken 7 خواهد آمد و به عنوان یک مبارز قابل بازی حضور خواهد داشت. با این حال طراحی این شخصیت ظاهرا چندان به سلیقه برخی خوش نیامده و اعتراضات فراوان باعث شده است که سازندگان در تصمیم خود، برای عرضه این شخصیت در نسخه […]