طبق اطلاعات بدست آمده، یک بروزرسانی برای عنوان Team Fortress 2 منتشر شده است. زمانی که شما بازی را اجرا کنید، این بروزرسانی به صورت خودکار نصب خواهد شد. با ما در ادامه مطلب همراه باشید. طبق اطلاعات بدست آمده، این بروزرسانی تغییراتی شامل: بروزرسانی Mann Co، نرخ های فروشگاه هایی را که با دلار […]