Slightly Mad سازنده بازی Project Cars  اعلام کرد که این بازی به مرحله نهایی گلد شدن رسیده است. مدیر عامل استودیو آقای Ian Bell گفته است: «ما می دانیم که انتظار کشیدن برای انتشار بازی ارزشش را داشته است، همانطور که مطمئنیم سطح کیفیت و رئالیسمی که به آن دست یافته ایم طرفدارانمان را با […]