در یکی دو سال اخیر، موجی از بازی های مستقل با کیفیت به وجود آمده که بدون سر و صدای فراوان و تنها با پشتکار و خلاقیت سازندگانش ساخته می شوند و خیلی از آن ها نیز با اقبال خوبی از طرف منتقدان رو به رو می گردند. بعد از معرفی کنسول های نسل هشتم، […]