Ian Bell، رئیس استودیوی Slightly Mad Studios، شایعات و اتهامات وارده به این استودیو در رابطه با مشکلات گرافیکی بازی Project CARS روی کارت های AMD را رد کرد. با جزئیات بیشتر با ما همراه باشید. Project CARS در ابتدای انتشار، از مشکلات زیادی برخوردار است و کاربران زیادی از مشکلات گرافیکی این بازی به خصوص روی […]