شرکت سگا سه عنوان بازسازی شده ی Streets of Rage 2 ،Gunstar Heroes و Sonic 2 3D را برای ۳DS این تابستان منتشر خواهد کرد. در ادامه خبر با ما همراه باشید. این سه عنوان به دنبال عرضه و بعد از دو بازی ۳D Fantasy Zone 2 که در ١۶ام آوریل و ۳D Thunder Blade […]