E3 2015 برای ما اولین نمایش رسمی نسخه ی بعدی Need for Speed را که فقط با این نام خوانده می شود، به ارمغان آورد. نمایش بازی در E3 2015 به اندازه ای عالی بود که توانست طرفداران را از جای خودشان بلند کند و آن ها را هیجان زده کند. حال، آن طور که به نظر می رسد، […]