همانطور که خود خبر دارید، بیشتر شرکت های بازی سازی آمار سال مالی خود را به تازگی منتشر کرده اند و Capcom، سازنده ی Resident Evil، نیز از این موضوع مستثنا نیست. حال طبق گزارش مالی Capcom، این شرکت ٣.۴ میلیون نسخه از بازی Monster Hunter 4 Ultimate را تا سی و یکم ماه مارس به فروشنده ها و […]