به تازگی ۴Gamer با کارگردان Metal Gear Online آقای Kotaro Oki مصاحبه ای داشته است و در این مصاحبه، شاهد ارائه جزئیات دیگری از این بازی بودیم. این مصاحبه به ژاپنی بوده اما کاربری قسمت هایی از آن را ترجمه کرده که اطلاعات مهم را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. برای مشاهده مصاحبه […]