امسال سکان هدایت و مدیریت Call of Duty دوباره در اختیار Treyarch قرار گرفته است. آیا تا به حال به این که این بار چه کسی شخصیت منفی بازی خواهد بود، فکر کرده اید؟ با ما همراه باشید. این از چشم بسیاری دور مانده است، اما صفحه ی فیس بوک رسمی Treyarch به تازگی به […]