Mega Man Zero 2، یکى از عنوان های نسبتا سخت کنسول کهنه کار Game Boy، به صورت کنسول مجازى در Wii U به قیمت ٧.٩٩ دلار برای کاربران موجود می باشد. این بازی قبلا فقط در دسترس کاربران ژاپنى Wii U بود ولی هم اکنون طرفداران آمریکایى این بازى نیز می توانند به تجربه ى جالب و پر […]