قرار نیست هر ساعت خبری راجع به انتشار فلان بازی بشنویم! همین‌که موضوع به دنیای وسیع بازی و شخصیت‌های آن مربوط باشد، کافیست تا با هم بنشینیم و از یک پست لذت ببریم! حال همراه گیمفا باشید تا آیرن‌من (مرد آهنی یا به تلفظ اشتباه بسیاری از ما،‌ آیرون من!) […]