انجمن حمایت از منابع طبیعی (NRDC) می گوید تغییرات جدید مایکروسافت در مصرف انرژی Xbox One  قدم اول خوبی می باشد، اما زیاد چشمگیر نیست. در پی گزارشی اخیر از انجمن حمایت از منابع طبیعی، مایکروسافت هفته گذشته با انتشار پستی در بلاگش قدم هایی را که شرکت برای مصرف انرژی کلی Xbox One برداشته […]