بازی آزاد Hitman: World of Assassination

مامور 47 در دنیایی پر از قاتلین