اینطور که به نظر می رسد، Blizzard قصد دارد تا محتویات بیشترى با پس زمینه و مربوط به Diablo به Heroes of The Storm در ماه جارى اضافه کند. در ادامه ى خبر با ما همراه باشید. طرفدار همه چیز پسند(!): Heroes of The Storm را بازی کردی؟ طرفدار واقع گرا: نه! بازی نکرده ام، نمی کنم و نخواهم کرد! خلاقیت […]