امروز شرکت ۲K استودیو جدیدی را معرفی کرد. نام استودیو جدید این شرکت Hanger 13 نام دارد و طبق گفته ی شرکت ۲K استودیو Hanger 13 بر روی یک بازی جدید مشغول به کار است. شایان ذکر است که استودیو Hanger 13 در Novato کالیفرنیا مستقر است. این استودیو توسط یک سازنده به نام Haden […]